WOZ verkeerd vastgesteld?

contact
WOZ waarde te hoog?

Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks van een waarde voorzien.
De WOZ waarde wordt onder andere gebruikt voor de bepaling van de Onroerend zaak belasting en het huurwaarde forfait. Het kan dus zijn dat u teveel betaalt.
Neem vrijblijvend met ons contact op voor een vrijblijvende quick scan(telefonisch/via e-mail)


Indien u bezwaar maakt kunt u voor een onkostenvergoeding in aanmerking komen,
wij kunnen dit voor u overnemen.
Indien het bezwaarschrift wordt gehonoreerd, is de gemeente verplicht (onder bepaalde voorwaarden) een onkosten vergoeding te betalen.

Onderzoek wijst uit dat het indienen van een goed bezwaarschrift vaak succesvol is.
Doet u dat zelf dan loopt u het risico te weinig of verkeerde argumenten te gebruiken.
Wij hebben als Pleiter Makelaars & Taxateurs ervaring binnen de WOZ.
Wessel Berghuis is gediplomeerd WOZ-taxateur en is ingeschreven in het WOZ register van vastgoedcert.

In de afgelopen periode werden veel bezwaarschriften door de gemeente(n) gehonoreerd en zelfs in beroepszaken werden wij in het gelijk gesteld.